Hemförsäkring

Att ha en hemförsäkring är nödvändigt eftersom Vårgårda Bostäders försäkringar enbart täcker våra fastigheter.

Om du inte redan har en hemförsäkring, uppmanas du att teckna en sådan enligt hyresavtalet. Försäkringen täcker det mesta av dina kostnader om du råkar ut för inbrott i lägenheten, skada, brand med mera. Prata med flera försäkringsbolag då villkor och pris kan skilja mellan bolagen. Kontrollera även om du redan har en hemförsäkring via din fackföreningsavgift.