När du flyttar in

 

När du bestämt dig för att bli hyresgäst hos Vårgårda Bostäder har du säkert varit och tittat på din blivande bostad minst en gång. Då har du också sett i vilket skick den är, och om det är något du vill förändra. Bland Vårgårda Bostäders  lägenheter finns både nya och gamla, slitna och nyrenoverade. Du hyr lägenheten i befintligt skick. Normalt slitage åtgärdas inte av Vårgårda Bostäder.

Adressändring

För att din post ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Flyttanmälan gör du hos Adressändring, antingen via telefon eller på deras hemsida www.adressandring.se. Vid en flyttanmälan är det vissa myndigheter som automatiskt får dina nya adressuppgifter. I övrigt måste du själv anmäla ändrad adress till föreningar, försäkringsbolag, tidningar osv.

Flytt av el och telefon

Kom ihåg att anmäla in- och utflytt av ditt elabonnemang till Vattenfall.
Alla lägenheter utan elavtal frånkopplas inom 5 dagar, dvs strömmen bryts.
Kontakta Vattenfall på www.vattenfall.se eller på telefon 020-820000.
Du måste anmäla flytt av ditt telefon- och Internetabonnemang. Kontakta dina leverantörer av, telefon och Internet för mer information.

Kontroll av lägenhetens skick

Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Avflyttningsbesiktning sker alltid innan inflyttningsdatum. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand. Har du synpunkter på lägenheten är det viktigt att du tar upp det med felanmälan direkt, så att problemet kan lösas snabbt och effektivt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister till oss.

Avflyttande hyresgäst lämnar alla nycklar till Vårgårda Bostäders kontor, vi gör en städbesiktning när utflytten har skett.

Nycklar

Vid inflyttningen får du tre originalnycklar till lägenheten, och ibland även extra nycklar till port, tvättstuga, förråd eller garage. Nycklarna skall hämtas på Vårgårda Bostäders kontor. Där du får skriva under en nyckelkvittens hur många nycklar du har mottagit. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Om du skulle bli utelåst, så hör du på dagtid av dig till Vårgårda Bostäder, och kvällar och helger till det bevakningsföretag som ansvarar för ditt område.

Brandsäkerhet

Det är alltid bråttom när det börjar brinna. Kontrollera därför utrymningsvägar och annat brandskydd redan när du flyttar in. De utrymningsvägar du har tillgång till är trapphuset, balkongen, fönster med hjälp av stege på vissa hus, eller via brandkårens stege. Tre livsviktiga saker att tänka på vid brand är att du stänger lägenhetsdörren efter dig om det brinner i din lägenhet, att du inte använder hissen och att du aldrig springer ut i ett rökfyllt trapphus om det brinner hos grannen. En brandvarnare ska finnas i varje lägenhet. Om det saknas i din bostad, kontakta felanmälan. Våra brandvarnare har ett batteri med en lång livslängd, och detta batteri byter du ut när det är dags. Testa brandvarnaren då och då och hör av dig till oss om den inte fungerar.

Hemförsäkring

Hyresgästen uppmanas att teckna hemförsäkring för skador på den egna egendommen.