Husdjur

 

Ordningsregler för husdjur.

Ägaren till husdjur har skyldighet att ha tillsyn över sitt husdjur så att inga olägenheter uppstår. Det gäller även katter. Hundar skall vara kopplade och man ska alltid ha med en bajspåse för att kunna plocka upp efter sin hund.

 

För den allmänna trivseln i våra bostadsområden måste det finnas ordningsregler som alla boende rättar sig efter. Sådana regler finns på alla väsentliga områden som har med trivseln i boendet att göra.