När du flyttar ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Nycklar

Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar, varav minst tre ska vara originalnycklar. Du lämnar även de kopior du eventuellt har beställt samt nycklar till motorvärmare, förråd, tvättstuga och port. Nycklarna lämnas in till Vårgårda Bostäders kontor. Om inte samtliga nycklar lämnas in kommer du att få betala för ny låscylinder. Nycklarna lämnas senast kl 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Vattenfall

När du ska flytta. Kom ihåg att anmäla utflytt av ditt elabonnemang till Vattenfall .
Kontakta Vattenfall på www.vattenfall.se eller på telefon 020-820000.

Adressändring

För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring: tel 020-97 98 99 eller via hemsidan www.adressandring.se

Besiktning

När lägenheten är uppsagd ska den besiktigas. Det är bra om du kan vara med då. Tänk på att all utrustning som tillhör lägenheten (dörrar, hatthyllor, gardinbeslag osv) måste finnas i lägenheten vid besiktningen. Om du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst. Parkettgolv och golv i badrum och kök får inte vara dolda av heltäckande mattor. Vid skador eller onormalt högt slitage på lägenheten kan du bli ersättningsskyldig.

 

Om du inte är hemma den tid besiktningen ska äga rum kommer besiktningsmannen att använda huvudnyckel för att gå in i lägenheten för att göra besiktningen.