Kontrakt och byten

Att hyra ut i andra hand

Om du inte ska bo i din lägenhet under en viss tid kan du hyra ut den i andra hand. Du måste ha Vårgårda Bostäders medgivande för uthyrningen. Om du saknar medgivande och uthyrningen upptäcks riskerar du att bli uppsagd och förlora ditt kontrakt.
Exempel på skäl som kan vara beaktansvärda är arbete eller studier på annan ort under en begränsad tid. Våra tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och tidsperioden måste kunnas styrkas med intyg eller liknande. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.
Det är också viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. Som Vårgårda Bostäder AB:s hyresgäst är du ansvarig för lägenheten även under den tid som du fått medgivande att hyra ut den. Detta gäller både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser, som kan förekomma. Vårgårda Bostäder AB behöver därför din tillfälliga adress under den tid som du hyr ut lägenheten Hör av dig till vårt kontor i god tid innan du vill börja hyra ut din lägenhet.
www.sabo.se