Guld värt att veta

Ordningsregler för boende är inga konstigheter. Använder man bara sunt förnuft så behöver det inte uppstå några besvär. En gyllene regel är: Var mot dina grannar som du vill att de skall vara mot dig. Ibland när man bor många människor i ett flerfamiljshus så kan det uppstå situationer när man helt enkelt inte vet vad man får och eller inte får göra i sin lägenhet. Då kan du alltid läsa igenom dessa sidor för att få svar.

LÄGENHETEN

I princip kan man säga att det som sker innanför hemmets väggar är bara är din ensak. Men lägenheten är ju en del i ett flerfamiljshus där många bor. Det du gör i din lägenhet kan ibland få konsekvenser för dina grannar.

TV OCH MUSIK

Tänk på att dina grannar kanske inte vill höra din TV eller din musik. Håll volymen på en nivå, så den inte stör dina grannar.

KALAS OCH FEST

Det är ju alltid trevligt med kalas. Tänk bara på att hålla nere ljudvolymen, speciellt sent på kvällen då många vill ha tyst och lugnt i huset. Prata gärna med dina grannar om att du skall ha fest. Om bevakningsbolaget blir tvungna att rycka ut på grund av störning som du orsakat får du själv stå för utryckningskostnaden.

VÅRDSLÖSHET

Om något går sönder i din lägenhet därför att du, någon i familjen eller besökande varit slarvig eller vårdslös så måste kontraktsinnehavaren betala reparationerna.

MÅLNING, TAPETSERING

Du får på egen bekostnad måla eller tapetsera din lägenhet. Arbetet måste dock göras fackmannamässigt och förändring får inte vara allt för extrem i färg eller tapetval. Då kan du bli skyldig att ersätta kostnaden för återställande av bostaden till ursprungligt skick när du flyttar ut. Det är inte tillåtet att göra större förändringar som t ex ändra lägenhetens planlösning genom att bygga valv, riva eller sätta upp nya väggar. Är du osäker på vad du får och inte får göra så kontakta kontoret.

INSTALLATIONER

Innan du installerar tvätt-, tork-, diskmaskin eller andra stora hushållsmaskiner fråga kontoret. Alla installationer skall utföras fackmannamässigt. Avseende el och VVS skall behörig fackman utföra arbetet. Uppstår skada och ej behörig har installerat blir du betalningsansvarig.

PARABOLANTENNER/MARKISER

Parabolantenner/markiser får inte monteras så att de sticker ut utanför huskroppen utan skall hållas på balkongens insida. Montering på balkongräcken eller fasad är således inte tillåtet. Före montering, kontakta kontoret.

FÖNSTER OCH BALKONGER

För allas trevnad får inte mattor eller liknande skakas från balkongen. Blomsterlådor, eller liknande får ej hängas på utsidan av balkongen. Träkol- och gasolgrillning är absolut förbjudet på balkongen.

TOALETT

Spolar du ned något som orsakar stopp i avloppet blir du betalningsansvarig för skadan.

VATTENANVÄNDNING

Vattenkranar skall vara avslagna när de inte används. Tänk på att det väsnas mycket när man häller upp vatten, bada eller duscha därför helst inte sent på kvällen. Avseende pooler så är det ok att fylla små barnpooler med vatten. Pooler som rymmer en eller flera kubik vatten är inte tillåtet att fylla. Vårgårda Bostäder arbetar hårt med att minska vattenförbrukningen samtidigt som det är en miljöfråga.

GEMENSAMMA UTRYMMEN

Tänk på att gemensamma utrymmen är just utrymmen som alla använder. Visa samma hänsyn som du gör i din egen lägenhet.

TRAPPUPPGÅNGEN/LOFTGÅNGEN

 Piska inte mattor, kläder eller annat i trappuppgången/loftgången. Använd ställningen på gården. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar, rulatorer eller något annat i trappuppgången/loftgången. Detta är ett krav från räddningstjänsten. Tänk också på att hålla entrédörren till din trappuppgång/loftgång stängd.


SOPHANTERING

Släng sopor enligt anvisningar om källsortering i respektive sophus. Ställ inte sopor på marken inne eller utanför sophuset. Om du har grovsopor lämnas dessa till soptippen.

TVÄTTSTUGA

Läs regler som finns uppsatta i respektive tvättstuga.

KÄLLARE

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att ställa cyklar, barnvagnar eller något annat i källargången. Detta är ett krav från räddningstjänsten. Tänk på att hålla dörrarna låsta till källarutrymmet så slipper vi ovälkommet besök. Glöm inte heller att släcka belysningen så sparar vi energi.

UTOMHUS

Det ligger på kontraktsinnehavarens ansvar att inte någon i familjen eller besökande gör skada på husen, lekplatser, planteringar, träd, gräsmattor eller buskar.

TRÄDGÅRD/TÄPPA

Du som har en vidhängande inhägnad uteplats och gräsmatta till din lägenhet skall själv sörja för att regelbundet klippa gräs och bekämpa ogräs. Finns det plattor skall även dessa rensas för ogräs i fogar. Avseende tillstånd för uppsättning av avgränsande staket eller buskar i anslutning till din bostad kontakta kontoret. Vi tillåter inte några studsmattor på uteplatsen.

DJUR

Hundar skall vara kopplade inom våra bostadsområden. Ta alltid med dig bajspåse. Hundar eller katter får inte vistas på lekplatser eller rastas inom bostadsområdena. Mata inte fåglar från fönster eller balkonger. Lägg heller aldrig ut mat till djuren.

PARKERING

Om du hyr ett garage, carport eller parkeringsplats får den bara användas till en personbil. Tvätt och bilreparationer får inte göras i garage, carport, parkeringsplats, eller på gårdar. Körförbud och parkeringsförbud råder på våra gårdar.

BOLLSPEL

Bollspel är roligt men skall utföras på platser som är anvisade för detta. Är du osäker på var du kan spela,  kontakta kontoret.

Grill

Kol- och gasolgrill är förbjudet på balkong. Det utgör brandfara och röklukten stör grannar.